USP Sınıflandırma Sistemi

Amerika Birleşik Devletleri Farmakope Konvansiyonu (U.S. Pharmacopeial Convention, USP) küresel ölçekte üretilen, dağıtılan ve tüketilen ilaçlar, gıda maddeleri ve diyet takviyeleri için geçerli olan kimlik, yitilik, kalite ve saflık standartlarını belirleyen ve kâr amacı gütmeyen bilimsel bir organizasyondur. USP tarafından tanımlanan ilaç standartları ABD’de Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA) tarafından yürürlüğe konur ve bu standartlar halen 140’ı aşkın ülkede kullanılmaktadır. USP Konvansiyonu kurulduğu 1820 yılından beri küresel ölçekte ilaç kalitesininin güvence altına alınmasına destek olmuştur. USP bugün halk sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere dünya ölçeğinde bilim adamları, uygulayıcılar ve geliştiricilerle işbirliği içinde çalışmaktadır.

USP Type I borosilikat camlar en az reaktif camlardır. Bütün uygulamalarda kullanılabilmesinin yanında enjeksiyon sıvıları, kimyasallar, hassas laboratuvar numuneleri ve sterilizasyon gerektiren sıvılar için yaygın olarak kullanılır. Bütün laboratuvar cam aparatları genellikle Type I borosilikat camdır.

Çoğu durumda Type I cam, alkali olan veya son kullanma tarihinden önce alkali hale gelecek ürünleri paketlemek için kullanılır. pH’ın çok düşük veya yüksek olduğu durumlarda seçilecek olan cam ambalajın sınıfı çok önemlidir. Çünkü Type I camlar bile belirli koşullar altında deformasyona maruz kalabilirler. Her ne kadar Type I borosilikat camlar herhangi bir cama göre pH değişiminden en az etkilenme özelliğine sahip olsa da, bazı ürünlerde belirli hassasiyet gösterebilirler.

 

USP Type II dealkalize soda-kireç camının, sodyum hidroksit ve kalsiyum oksit seviyeleri daha yüksektir. Liç işlemine Type I’den daha az ancak Type III’e göre daha çok dirençlidir. Raf ömrü açısından pH’ı 7’nin altında olan ürünler için kullanılabilir.

USP Type III soda-kireç camı, çözelti veya tamponlar için kullanılan sonradan çözülebilen tozların saklanmasında kullanılabilir. Ayrıca, alkali hassasiyeti olmayan sıvı formların paketlenmesi için de uygundur. Type III cam, otoklavlanacak ürünler için kullanılmamalı, ancak kuru ısı sterilizasyonda kullanılabilir.

USP Type NP soda-kireç camları genel amaçlı camlardır. Kimyasal dayanıklılık ve ısı faktörünün kriter olmadığı alanlarda kullanılırlar. Bu ambalajlar genellikle kapsül ve tabletler için kullanılır.